Kontakt

Centrum výpočtovej techniky Slovenskej technickej univerzity
Vazovova 5
812 43 Bratislava

url: http://domeny.six.sk
e-mail: domeny@six.sk


Partnerské organizácie a združenia: API, ZPW, SANET, SIX, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií